Navigation
Služby

Ponúkame tieto služby:  


1.     Spracovanie projektov z fondov EÚ    


2.     Podnikateľské poradenstvo

3.     Ekonomické poradenstvo

4.     Marketingové poradenstvo     
 
5.     Daňové poradenstvo

6.     Web služby     

7.     Verejné obstarávanie