Navigation
O spoločnosti

B&G management, s.r.o. 

Sme dynamická a moderná konzultačná spoločnosť poskytujúca komplexné služby v oblasti projektového financovania hlavne z fondov EÚ.  Ponúkame služby od návrhu cieľa, obsahu a formy projektu, cez vypracovanie projektovej dokumentácie, spracovanie finančnej analýzy a Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, úverové poradenstvo, verejné obstarávanie, finančné riadenie projektu  až po samotnú realizáciu projektu. Našim prvoradým cieľom je uspokojiť Vás, našich zákazníkov, s čo najširšou škálou produktov presne podľa Vášho želania s úmyslom nájsť najkvalitnejšie a najvýhodnejšie alternatívy Vašich požiadaviek a predstáv. Staviame na individuálnom prístupe a invencii a prinášame kreatívne nápady a nové možnosti využitia fondov EÚ, ako aj v rámci SR.